Lời giới thiệuGiao tiếp liên văn hóa: Chìa khóa thành công cho hành trình du học

Hộp 1 – Giao tiếp liên văn hóa

Giao tiếp liên văn hóa là gì?

Giao tiếp liên văn hóa: Nhìn từ các hình mẫu văn hóa

Sốc văn hóa, sốc văn hóa ngược và du học

Hộp 2 – Gõ cửa du học

Kinh nghiệm viết hồ sơ học bổng du học: Bí kíp ngôn ngữ

Nhật Bản: Nhìn từ các tầng văn hóa

Phần 1 – Chủ nghĩa tập thể

Phần 2 – Thời gian và không gian

Hộp 3 – Giảng đường

Trên lớp học và học nhóm

Làm việc với giáo sư

Quản lý thời gian

Lý thuyết và phương pháp

Một số hoạt động bổ trợ học tập khác

Hộp 4 – Kết bạn

Hiểu bạn từ những bữa ăn

Tôn trọng hệ giá trị văn hóa của bạn bè

Hộp 5 – Làm việc

Làm thêm

Thực tập

Hộp 6 – Trải nghiệm cuộc sống

Hộp 7 – Mỗi chúng ta là chủ thể giao tiếp liên văn hóa

Du học sinh trong cộng đồng người Việt

Du học sinh mang hình ảnh con người Việt Nam

Bản ngã