Giao tiếp liên văn hóa là gì?

Để mở đầu cho chuỗi bài viết về giao tiếp liên văn hóa trong quá trình du học, Linh sẽ khái quát những nét chính về các khái niệm giao tiếp, văn hóa và giao tiếp liên văn hóa. Qua đó giúp các bạn nắm những hiểu biết nền tảng để giải thích các hiện tượng xung đột văn hóa trong quá trình giao tiếp.
DU HỌC

Giao tiếp liên văn hóa: Chìa khóa thành công cho hành trình du học

Tôi đã nghĩ mình sắp bước lên thiên đường khi nhận tin mình được trao học bổng thạc sĩ toàn phần của chính phủ Nhật Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS). Đó là cuối tháng 3 năm 2015, 5 tháng trước khi tôi chính thức lên đường sang Nhật. Tôi đã chuẩn bị gì trong 5 tháng đó? Tôi tham gia một lớp học tiếng Nhật N5 …
DU HỌC

Về Linh Bùi

Linh là công chức Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, từng học thạc sĩ Quản lý công và Phân tích chính sách bằng học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản. Linh viết blog này để chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ của mình về công việc, du học và những điều hay ho mình đọc được từ sách
VỀ LINH