Tag: nghiên cứu khoa học

Đọc – Viết – Nghiên cứu: Hãy bắt đầu bằng lý thuyết và phương pháp

Tôi đã từng tốn nhiều thời gian hơn cần thiết chỉ để đọc một bài đọc, mất nhiều thời gian để viết một bài luận trong mơ hồ, hoang mang không biết viết một bài nghiên cứu khoa học là như thế nào,…Chính nhờ biết tiếp cận từ lý thuyết và phương pháp mà tôi cải thiện được các hạn chế của bản thân, tự tin trong đọc, viết luận …
DU HỌC