Tag: tâm lý học

Review Tâm lý học thành công của Carols Dweck

Nếu con bạn làm đúng một bài tập toán khó, bạn sẽ khen con như thế nào? “Mẹ rất vui vì con thật thông minh” hay “Mẹ rất vui vì con đã rất nỗ lực để làm bài tập”. Với cách khen ngợi thứ nhất, bạn đang bị ảnh hưởng bởi tư duy cố định. Ngược lại, câu khen ngợi thứ hai cho thấy bạn là người có tư duy …
ĐỌC SÁCH