Tag: tư duy

Mù phương án: Hãy nghĩ như Bi

Cô cháu gái lém lỉnh của tôi đã chọn một phương án khác ngoài giới hạn tôi đưa ra. Bi đã vượt qua một lỗi tư duy rất thường gặp ở người lớn: Mù phương án.
GÓC NHÌN