TÂM LÝ – HÀNH VI

Nhà thờ màu hồng và định kiến nhận thức

Bác tôi ở phố về quê xây một ngôi nhà thờ và sơn màu hồng cho mảng tường bên ngoài. Cả làng xì xầm nói nhà thờ phải sơn màu vàng mới đúng. Bác tôi cười nói “Tại sao cứ phải màu vàng mới là nhà thờ, màu hồng cũng được chứ sao”.
TÂM LÝ - HÀNH VI