VỀ LINH

Về Linh Bùi

Linh là công chức Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, từng học thạc sĩ Quản lý công và Phân tích chính sách bằng học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản. Linh viết blog này để chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ của mình về công việc, du học và những điều hay ho mình đọc được từ sách
VỀ LINH